Kateřina Šustrová

Vedoucí Oddělení pro přípravu předsednictví, Úřad vlády

Praha

Již čtvrtým rokem působím v Odboru koordinace evropských politik Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, který má na starosti koordinaci pozic zastávaných Českou republikou v rámci Rady EU a jejích přípravných orgánů a podporu naplňování evropské politiky vlády. V současné době vedu Oddělení pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Absolvovala jsem rovněž tříměsíční expertní stáž v generálním sekretariátu Evropské komise.


Expertizy

Evropská unie
Instituce EU


Regiony a země


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština