Kateřina Šustrová

Diplomatka na Stálém zastoupení ČR při EU

Brusel

V současné době pracuji na Stálém zastoupení ČR při EU na pozici "Deputy Antici" - mým úkolem je koordinace agend projednávaných v rámci Coreperu II. Čtyři roky jsem předtím působila na Odboru koordinace evropských politik Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR, který má na starosti koordinaci pozic zastávaných Českou republikou v rámci Rady EU a jejích přípravných orgánů a podporu naplňování evropské politiky vlády. V posledním roce svého působení jsem vedla Oddělení pro přípravu předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Absolvovala jsem rovněž tříměsíční expertní stáž v generálním sekretariátu Evropské komise.


Expertizy

Evropská unie
Instituce EU


Regiony a země


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština