Kateřina Králová

Akademická a vědecká pracovnice

Praha

Působím na Univerzitě Karlově, kde jsem vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií, IMS FSV. Ve svém výzkumu se zaměřuji na (post) holocaust, řeckou občanskou válku, historickou migraci, poválečnou rekonstrukci a usmíření. Po studiích v Německu jsem získala v roce 2010 Ph.D. na UK v Praze s disertací publikovanou v českém, řeckém a německém jazyce (Das Vermächtnis der Besatzung, 2016). Jsem nositelkou mnoha stipendií v Německu, Řecku a USA, včetně USHMM Fellowship ve Washingtonu a Fulbright Fellowship na Yaleově univerzitě. V letech 2010-2015 jsem působila jako proděkanka pro zahraniční styky na Fakultě sociálních věd UK a v roce 2017 jsem získala Cenu Učené společnosti České republiky pro mladší vědecké pracovníky. Mimo jiné jsem také iniciátorkou založení Herzlova centra izraelských studií na UK. Se svým desetičlenným týmem v současné době pracuji na projektu „Za hranice hegemonických narativů“ v rámci grantového schématu PRIMUS Univerzity Karlovy.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Lidská práva
Migrace
Občanská společnost
Vzdělávání


Regiony a země

Jižní Evropa
Německo
Rakousko
Řecko
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Balkán
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina, řečtina

Rozhovory v médiích

Zorbové v Čechách a na Moravě, Česká televize, 28.4.2018