Kateřina Kočí

Odborná asistentka, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE Praha

Praha

Pracuji jako odborná asistentka na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na VŠE Praha. Ve výzkumu se zabývám oblastí Evropy (zejména EU), tematicky pak SZBP EU a genderovou rovností. Od roku 2014 rovněž působím jako spolupracovnice Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Doktorské studium jsem ukončila na VŠE v Praze v roce 2013. Předtím jsem zde vystudovala obor Mezinárodní vztahy a diplomacie a Evropská studia na FSV UK.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Brexit
Diplomacie
Evropská unie
Genderová rovnost
Instituce EU
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Transatlantické vztahy
Visegrádská spolupráce


Regiony a země

Francie
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština