Kateřina Holušová

Odborná asistentka

Brno

Vystudovala jsem lesní inženýrství a tvorbu a ochranu krajiny (Ph.D.) na Mendelově univerzitě v Brně, dále Ph.D. na VUT obor Soudní inženýrství. Pracovala jsem na Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, nyní pracuji jako odborná asistentka na Lesnické a dřevařské fakultě MENDELU. Založila jsem Moravský lesnický institut, z. ú. Aktivně se věnuji projektům v lesnictví (i těm rozvojovým Ukrajina, Gruzie), zvláště lesnické ekonomice a politice. Zabývám se plánováním péče o lesní ekosystémy a oceňováním lesa. Jsem odborným lesním hospodářem a specialista na trvale udržitelné lesnické hospodaření (zvláště v části ekonomické a ekologické)


Expertizy

Klimatická změna
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Výzkum a inovace
Zemědělství
Životní prostředí


Regiony a země

Kavkaz
Rusko
Řecko
Slovensko
Střední Evropa
Ukrajina
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina, ruština