Kateřina Hojgrová

Doktorandka

Olomouc, Neapol

Jsem studentkou posledního ročníku doktorského studijního programu UPOL. Mezi mé výzkumné oblasti patří především neregulérní migrace Centrální středomořskou cestou, integrace migrantů v příjímacích zemích a relativní deprivace migrujících osob, Společná migrační a azylová politika EU. Absolvovala jsem řadu výzkumných stáží na univerzitě v Neapoli a Catanii, kde jsem prováděla etnografický výzkum na téma neregulérní migrace.


Expertizy

Migrace


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, italština