Kateřina Davidová

Výzkumná pracovnice

Praha

Pracuji jako výzkumná pracovnice v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a jako projektová koordinátorka v Centru pro dopravu a energetiku. Zaměřuji se na témata spojená se změnami klimatu a přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku.


Expertizy

Energetika
Evropská unie
Klimatická změna
Životní prostředí


Regiony a země

Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
Severní Amerika
Velká Británie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština