Kateřina Březinová

Amerikanistka, vedoucí Ibero-amerického centra při katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha

Praha

Zabývám se mezinárodními vztahy, otázkami migrace, menšin a procesy identifikace se zaměřením na USA a Latinskou Ameriku. Působím jako badatelka na Universidad Complutense v Madridu a jako expertní spolupracovnice DG EAC a rozvojových projektů Evropské komise. Vyučovala a bádala jsem v Mexiku, USA a Brazílii. Jsem zakládající ředitelkou Multikulturního centra Praha a jeho dlouholetou programovou ředitelkou. Externě vyučuji na FFUK a FSV UK.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Demokratizace
Diplomacie
Diverzita a inkluze
Migrace


Regiony a země

Brazílie
Latinská Amerika
Mexiko
Severní Amerika
Střední Amerika
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, španělština

Rozhovory v médiích

Biden nastolil styl vůdcovství, který Amerika čtyři roky postrádala, říká Březinová, DVTV, 21. 1. 2021

Duo Biden a Harrisová vyrazilo na zteč Bílého domu. Jakou budoucnost demokraté nabízejí Americe?, Český rozhlas, 21.8.2020

Z Narcos se stali zaměstnavatelé i soudci. Násilí v Mexiku s amerikanistkou Březinovou, Český rozhlas, 8.11.2019