Kateřina Boťová

Programová koordinátorka

Heinrich-Böll-Stiftung Praha

Od roku 2020 koordinuji v pražské kanceláři Heinrich-Böll-Stiftung projekty v oblasti demokracie a zahraniční politiky. Především se zaměřuji na genderové nerovnosti a feministickou zahraniční politiku. Dříve jsem pracovala mj. na oddělení zahraničních vztahů Úřadu vlády ČR a na projektu „22 % k rovnosti“ v rámci MPSV. Absolvovala jsem německá a rakouská studia na FSV UK, studijní pobyt na Univerzitě Regensburg či stáž v Německém spolkovém sněmu.


Expertizy

Genderová rovnost
Lidská práva
Občanská společnost
Visegrádská spolupráce
Zbrojení


Regiony a země

Německo
Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina

Příklady článků a komentářů v médiích