Katarína Bouhmid

Výzkumná pracovnice FF UK

Praha, Fez (Maroko)

Ve své disertační práci jsem se věnovala otázce terorismu v rámci cestovního ruchu Egypta. Absolvovala jsem několik studijních pobytů v Maroku, Íránu a Libanonu. Mezi moje výzkumné zájmy patří moderní muslimské společnosti, genderové otázky v kontextu regionu Blízkého Východu a dopad cestovního ruchu na místní komunity daného regionu.


Expertizy

Genderová rovnost
Náboženství
Občanská společnost
Sociální politika
Terorismus
Vzdělávání


Regiony a země

Blízký východ
Egypt
Maroko
Severní Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, arabština, čeština, francouzština, slovenština, španělština