Karla Koutková

Postdoctoral Researcher v MÚA AV ČR

Praha

V rámci ERC projektu 'Unlikely Refuge?' se zabývám výzkumem uprchlictví v 90. letech 20. století. Mimo to spolupracuji na mezinárodních rozvojových projektech, např. 'Research for Policy' s UNDP v Gruzii nebo posílení environmentální udržitelnosti v Bosně. Moje PhD ze CEU je v oboru Veřejná politika se zaměřením na politickou antropologii, budování státu a prolnutí neformálních struktur. *Vzhledem ke stávajícím rodinným a pracovním závazkům mám omezenou dostupnost cca do poloviny roku 2022.


Expertizy

Migrace
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Veřejné politiky


Regiony a země

Střední Evropa
Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, bosenština, čeština, chorvatština, španělština