Jessie Barton-Hronešová

Vědecká pracovnice na University of North Carolina – Chapel Hill

Chapel Hill

Jsem politoložka zabývající se tématem vyrovnávání se s minulostí a politickou transformací ve střední a jihovýchodní Evropě. V současnosti působím na americké univerzitě v Severní Karolíně-Chapel Hill, kde vedu projekt financovaný Evropskou Unií ‚VICTIMEUR‘, který se zaměřuje na politiku viktimizace. Dlouhodobě jsem působila a žila v Bosně a Srbsku, kde jsem vedla výzkum a projekty na témata spojená s válkou v bývalé Jugoslávii. Mimo univerzitu působím jako konzultantka v rozvojovém sektoru ve Velké Británii a ČR. V minulosti jsem pracovala pro OSCE, BalkanInsight a pro mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Doktorát jsem získala v roce 2018 z University of Oxford.


Expertizy

Demokratizace
Extremismus
Genderová rovnost
Lidská práva
Politické systémy
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Střední Evropa
Velká Británie
Východní Evropa
Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, bosenština, čeština, němčina

Rozhovory v médiích

How to restart the normalisation of Serbia-Kosovo relations?, SEESOX, 27.2.2020

Radicalisation in the Western Balkans: Political, social or religious?, SEESOX, 18.2.2020

Bosnia and Herzegovina's EU application, TRT World News, 16.2.2016