Janina Hřebíčková

Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničních věci pro region Západního Balkánu

Praha

30 let jsem zasvětila práci budování míru, nových poválečných institucí, principů právního státu, respektu k lidským právům a fundamentálním svobodám, multikulturní společnosti, bilaterální a multilaterální diplomacii a boji s extrémismem, hybridními vlivy a nacionalismem.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Diplomacie
Diverzita a inkluze
Extremismus
Lidská práva
Média
Občanská společnost
OSN
Společná zahraniční a bezpečnostní politika
Transatlantické vztahy


Regiony a země

Blízký východ
Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, bosenština, bulharština, chorvatština, ruština