Jana Stehlíková

Doktorandka na VŠE

Praha

V současnosti dokončuji doktorské studium na Středisku mezinárodních studií Jana Masaryka na Fakultně mezinárodních vztahů VŠE v Praze s tématem disertační práce "European Union as a global normative player?" s případovou studií přeshraniční působnosti evropských norem v oblasti ochrany osobních údajů. Kromě kyberbezpečnosti, ochrany osobních údajů a digitální diplomacie se zabývám rovněž tématy s vnitřním fungováním EU a právním státem.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Diplomacie
Evropská unie
Instituce EU
Kybernetická bezpečnost


Regiony a země

Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, němčina