Jana Sehnálková

Odborná asistentka na FSV UK

Praha

Vystudovala jsem Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK, kde v současné době působím na Katedře severoamerických studií. Zabývám se studiem čínsko-tchajwansko-amerických vztahů, americkými dějinami, americkým politickým systémem a také americkou vnitřní politikou.


Expertizy

Diplomacie
Politické systémy
Transatlantické vztahy


Regiony a země

Čína
Tchaj-wan
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština