Jana Miléřová

Koordinátorka sítě NeoN, zástupkyně ředitele Glopolis, místopředsedkyně CARE Česká republika, členka Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Praha

Koordinuji spolupráci 18 sítí NNO pro udržitelnou demokracii. Přes 13 let jsem vedla platformu NNO v oblasti rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a globálního vzdělávání. Věnuji se podpoře partnerství NNO se státem, veřejným strategiím na rozvoj občanského sektoru v ČR a EU a participaci na veřejném rozhodování, včetně monitorování EU fondů a Národního plánu obnovy. Vystudovala jsem západoevropská studia na FSV UK a mezinárodní vztahy na VŠE.


Expertizy

Neziskový sektor
Občanská společnost
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina

Příklady odborných publikací

Mé články pro média