Jana Malinska

World Bank Program Manager

Washington DC

Více než 20 let se věnuji podpoře podnikání a mezinárodních investic a obchodu, a místnímu a regionálnímu rozvoji. Vedla jsem rozvojové projekty a byla ekonomickým poradcem ve více než 50 zemích zejména na blízkém Východě, v Africe a Asii. Vedla jsem globální iniciativy na ochranu proti klimatickým změnám a pro podnikání žen. Pracovala jsem pro českou vládou, OECD a od roku 2003 Světovou banku.


Expertizy

Digitální technologie
Diplomacie
Diverzita a inkluze
Ekonomie
Genderová rovnost
Klimatická změna
Mezinárodní obchod
Mezinárodní právo
Neziskový sektor
OSN
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Blízký východ
Jižní Evropa
Maroko
Palestina
Severní Afrika
Střední Asie
Subsaharská Afrika
Východní Afrika
Západní Balkán


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština