Jana Hartman Radová

Vedoucí bruselské kanceláře Svazu průmyslu a dopravy ČR

Brusel, příležitostně Praha

Od roku 2015 jsem vedoucí kanceláře Svazu průmyslu a dopravy ČR v Bruselu a stálou delegátkou v evropské organizaci BusinessEurope, kde hájím zájmy Svazu a posiluji spolupráci s evropským byznysem. Od roku 2020 jsem zároveň místopředsedkyní Výboru BusinessEurope pro vnitřní trh a členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru. Dříve jsem působila ve veřejném i soukromém sektoru. Jsem absolventkou oboru Mezinárodní obchod na VŠE v Praze.


Expertizy

Digitální technologie
Evropská unie
Lobbing
Mezinárodní obchod
Transatlantické vztahy
Vnitřní trh EU


Regiony a země

Evropská unie
Latinská Amerika
Severní Amerika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, španělština