Iveta Jelenová

Advokační a fundraisingová expertka v oblasti vzdělávání

Praha

Mám 10 let zkušeností s agendou EU v rámci Ministerstva financí, kde jsem se věnovala tématům jako je hospodářská politika, evropský semestr, euro, rozpočtová pravidla EU a makrofinanční pomoc. Pomáhám neziskové organizaci Začni učit!, kde mám na starosti advokacii, fundraising, popularizaci učitelského povolání a výklad zákona o pedagogických pracovnících.


Expertizy

Ekonomie
Evropská unie
Instituce EU
Neziskový sektor
Právo EU
Veřejné politiky
Vzdělávání
Právo


Regiony a země

Evropská unie
Francie
Ukrajina


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština