Iva Sojková

Doktorandka na FF UHK

Hradec Králové, Praha

Jsem doktorandka na Katedře politologie FF UHK. Mým výzkumným zaměřením je čínské angažmá v Africe, specificky rozvojové financování, alokace projektů a vliv Číny na autokratizaci afrických režimů.


Expertizy

Demokratizace
Digitální technologie
Politické systémy
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc


Regiony a země

Čína
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština