Iva Šmídová

Docentka sociologie FSS MU

Brno

Jsem socioložka, dlouhodobě zkoumám genderové vztahy a sociální nerovnosti, zaměřuji se na muže a mužství. Mými dalšími badatelskými zájmy jsou sociologie zdraví, nemoci a medicíny a sociologie smrti a umírání. Pracuji primárně kvalitativními hloubkovými výzkumnými metodami (trpělivost a vytrvalost). Spoluzakládala jsem obor genderových studií na FSS MU v Brně, kde na katedře sociologie pracovně působím od roku 2001.


Expertizy

Diverzita a inkluze
Genderová rovnost
Lidská práva
Občanská společnost
Vzdělávání
Zdraví
Zdravotnictví
Veřejné zdraví


Regiony a země

Evropská unie
Postsovětský prostor
Střední Evropa
USA
Velká Británie
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština