Hana Votradovcová

Projektová manažerka/PhD studentka

Praha

Zaměřuji se na otázky (kritických) bezpečnostních studií, demokracie a proměn občanské společnosti zejména v regionu střední Evropy. Jsem doktorským studentem na Mezinárodní vztahy a evropská studia Masarykově univerzitě a zároveň pracuji pro DEMAS - Asociaci pro podporu demokracie a lidských práv. Má dizertační práce se zabývá otázkou sekuritizace migrace v České republice a středoevropském regionu, ve svém výzkumu jsem se dále zabývala otázkami demokratických aspirací revolucí tzv. ’Arabského jara’, bezpečnostním vývojem v Libyi a širšími bezpečnostními hrozbami ve středoevropském regionálním kontextu.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Lidská práva
Migrace
Neziskový sektor
Občanská společnost
Transformační politika


Regiony a země

Libye
Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina