Hana Votradovcová

Projektová manažerka (DEMAS)/PhD studentka (KMVES FSS MU)

Praha

Ve svém výzkumu se aktuálně zaměřuji na téma sekuritizace migrace v České republice a střední Evropě. Zajímám se též o otázky kritických bezpečnostních studií, demokracie a proměn občanské společnosti zejména v regionu střední Evropy. V minulosti jsem se podílela na výzkumu předpovědi, včasného varování a prevence hrozeb pro vnitřní bezpečnost ČR na FSS MUNI. Vedle akademického působení pracuji v Asociaci pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS, kde se podílím na projektech podporujících členské organizace v jejich práci v oblasti lidských práv a transformační politiky.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Migrace
Občanská společnost
Transformační politika


Regiony a země

Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina