Hana Votradovcová

PhD studentka (KMVES FSS MU)

Praha

Ve svém výzkumu se aktuálně zaměřuji na téma sekuritizace migrace v České republice a ve střední Evropě. Zajímám se o otázky kritických bezpečnostních studií, demokracie a proměn občanské společnosti zejména v regionu střední Evropy. V minulosti jsem se podílela na výzkumných projektech GAČR zaměřených na předpoveď, včasné varování a prevenci hrozeb pro vnitřní bezpečnost ČR (Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, FSS MUNI) a analýzu rámování a reprezentace migrantů a uprchlíků ve střední Evropě (Ústav mezinárodních vztahů). Rovněž jsem pracovala jako projektová manažerka v Asociaci pro podporu demokracie a lidských práv DEMAS, kde jsem se podílela na projektech podporujících členské organizace v jejich práci v oblasti transformační politiky a spolupráce.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Migrace


Regiony a země

Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, němčina