Hana Müllerová

Vedoucí Centra pro klimatické právo a udržitelnost ÚSP AV ČR

Praha

V Ústavu státu a práva AV ČR vedu nové výzkumné centrum CLASS, jehož posláním je u nás založit a rozvíjet nový obor klimatického práva. V jeho rámci se zaměřuji na otázky právního zajištění klimatické mitigace i adaptace, na vztahy mezi lidskými právy a ochranou klimatu, klimatickou litigaci a právní aspekty přechodu k nízkouhlíkové ekonomice. Ve své předchozí vědecké činnosti jsem se věnovala oboru práva životního prostředí.


Expertizy

Klimatická změna
Lidská práva
Mezinárodní právo
Právo EU
Právo


Regiony a země

Evropská unie
Střední Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština

Rozhovory v médiích

Česku chybí ministerstvo pro klima. Boj proti změnám musíme koordinovat, vybízí expertka, Český rozhlas, 22.6.2022

„Je poslední šance se změnami klimatu něco udělat. A není to na dobré cestě,“ říká výzkumnice, Český rozhlas, 1.11.2021

Dopady mezinárodních jednání, klimatické právo a žaloby, 2050 podcast, 20.10.2021