Hana Horáková

Docentka sociální antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

Hradec Králové, částečně Olomouc a Praha

Jsem sociální antropoložka a afrikanistka. Pracuji na UPOL a částečně i MUP. K mým odborným zájmům patří budování národů, etnicita a kultura, dále postsocialistická transformace a obecně mobilita a migrace. Prováděla jsem dlouhodobě terénní výzkum v JAR, v poslední době se zabývám Namibií. Obecně sleduji situaci zejména v regionu jižní Afriky. Prováděla jsem rovněž terénní výzkumy transformace českého venkova.


Expertizy

Migrace
Politické systémy
Terorismus
Transformační politika


Regiony a země

Subsaharská Afrika


Dostupnost

psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština, němčina

Rozhovory v médiích

Proč antropologie dlouho přehlížela ženy? A objevují výzkumnice něco jiného než muži?, Český rozhlas, 7.3.2020

Volný pád afrického Zimbabwe, Česká televize, 23.1.2019