Gabriela Svárovská

Zástupkyně ředitele

Praha

Mými tématy jsou lidská práva a občanská společnost. Pracovala jsem v Kanceláři prezidenta Havla, v diplomacii, založila jsem Program transformační spolupráce MZV a napsala jeho první koncepci. Od roku 2014 pracuji v Prague Civil Society Centre, kde řídím grantový program. Lidským právům jsem věnovala i svou dizertační práci v oboru antropologie.


Expertizy

Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Diplomacie
Lidská práva
Média
Neziskový sektor
Občanská společnost
Transformační politika


Regiony a země

Bělorusko
Kavkaz
Polsko
Postsovětský prostor
Rusko
Střední Asie
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, polština, ruština

Rozhovory v médiích

Europa z widokiem na przyszłość 2018 | POLITYCZNE I KULTUROWE DZIEDZICTWO 1968 ROKU, Europejskie Centrum Solidarności / Gdańsk, 11.6.2018