Gabriela Ozel Volfová

Výzkumná pracovnice

Praha, Istanbul a Alanya (Turecko)

Pracuji v Orientálním ústavu AV ČR, kde se věnuji problematice migrace a genderového násilí na syrských migrantkách v Turecku. Zároveň působím jako interní doktorandka na Ústavu etnologie FF UK, kde zkoumám problematiku tureckých etnických a náboženských menšin. Mám pedagogické zkušenosti, účastnila jsem se řady domácích i mezinárodních konferencí a v současnosti provádím etnografický výzkum v Turecku.


Expertizy

Demokratizace
Genderová rovnost
Migrace
Náboženství


Regiony a země

Blízký východ
Turecko


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, ruština, turečtina