Eva Lebedová

Odborná asistentka

Olomouc

Absolvovala jsem magisterské studium politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studijní pobyt na Loughborough University ve Velké Británii. Působím jako odborná asistentka na Katedře politologie a evropských studií FF UP v Olomouci. Specializuji se na problematiku volebních kampaní, politického marketingu a politické komunikace.


Expertizy

Demokratizace
Dezinformace a propaganda
Média
Politická komunikace a marketing


Regiony a země

USA
Velká Británie
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina

Rozhovory v médiích

Triumvirát v ČSSD, Česká televize, 15.6.2017, od 14:30