Eva Janská

Vědecká výzkumnice, pedagožka

Praha

Mezi mé výzkumné zájmy patří mezinárodní migrace, ekonomická a nelegální migrace, migrační/integrační politika a integrace přistěhovalců do majoritních společností. Přednáším předměty „Geografie migrace” a “Integrace, integrační politiky a praxe“; „Latinská Amerika“ ; pravidelně přednáším a spoluorganizuji letní školu migračních studií IOM; tzv. Americký semestr; kurz „Immigration Issues in Czechia and the U.S".


Expertizy

Diverzita a inkluze
Migrace


Regiony a země

Blízký východ
Jihovýchodní Asie
Jižní Evropa
Latinská Amerika
Postsovětský prostor
Střední Amerika
Střední Evropa
Ukrajina
USA
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština