Eva Fuchsová

Odborná asistentka FSE UJEP

Ústí nad Labem

Jsem ekonomka se zájmem o společenskou odpovědnost podniků, sociální podnikání, firemní filantropii a (nejen) sociální politiky členských států Evropské unie. Působím jako odborná asistentka na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zabývala jsem se otázkami, jak úroveň bohatství determinuje ochotu darovat a do jaké míry jednotlivé složky sociálního kapitálu připívají k rozhodnutí začít podnikat. Dlouhodobě se věnuji různým aspektům konkurenceschopnosti ekonomik, které se staly součástí vnitřního trhu EU od roku 2004. Podílela jsem se na zavádění genderových auditů a firemních strategií společenské odpovědnosti. Několik let jsem strávila v Izraeli a v Nizozemí.


Expertizy

Ekonomie
Evropská unie
Genderová rovnost
Sociální politika
Veřejné politiky


Regiony a země

Blízký východ
Izrael
Střední Evropa
Východní Evropa
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, němčina

Vystoupení v debatách

Evropské výzvy současnosti - beseda s europoslancem Luďkem Niedermayerem, Společně Ústí nad Labem, 2019