Eva Balounová

Výzkumnice

Praha

Věnuji se právu životního prostředí a klimatickému právu, které jsem studovala také na Islandské univerzitě. V roce 2019 jsem ukončila doktorské studium s disertační prací Právní úprava ochrany klimatu v návaznosti na Pařížskou dohodu. Od roku 2015 jsem pracovala jako odborná konzultantka v Parlamentním institutu v Oddělení pro záležitosti EU. Nyní působím jako výzkumnice v Centru pro klimatické právo a udržitelnost Ústavu státu a práva AV.


Expertizy

Evropská unie
Klimatická změna
Mezinárodní právo
Právo EU
Životní prostředí


Regiony a země

Arktida


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, němčina, španělština

Rozhovory v médiích

Pařížská dohoda a ochrana klimatu v kontextu pandemie
Covid-19, Akademie věd ČR, 19.6.2020