Eliška Tomalová

Vedoucí Katedry evropských studií, IMS FSV UK

Praha

Ve své výzkumné a pedagogické činnosti se věnuji zahraniční politice, veřejné a kulturní diplomacii na úrovni EU i členských států a francouzsko-českým vztahům.


Expertizy

Dezinformace a propaganda
Diplomacie
Evropská unie
Veřejné politiky
Vzdělávání


Regiony a země

Francie
Západní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, francouzština