Daniela Ratajová

Soudkyně

Praha

Získala jsem titul Mgr. a JUDr. na Právnické fakultě UK v Praze a titul LL.M. na Harvard Law School. Rovněž jsem absolvovala distanční studium anglického a evropského práva na University of Cambridge. Působila jsem jako stážistka v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování ČR před SDEU. Dále jsem pracovala v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze se zaměřením na obchodní právo a litigace. V současné době působím jako soudkyně civilního práva.


Expertizy

Právo EU
Zdravotnictví
Právo


Regiony a země

Evropská unie
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

angličtina