Dagmar Dzúrová

Zástupkyně vedoucího katedry na Přírodovědecké fakultě UK

Praha

Jsem pedagogicko-výzkumnou pracovnicí Přírodovědecké fakulty UK s odborným zaměřením na sociální nerovnosti ve zdraví. Jsem garantkou magisterského studijního oboru Sociální epidemiologie a předsedkyní oborové rady doktorského studia Demografie. Od roku 1996 se věnuji práci pro neziskový sektor (předsedkyně DownSyndrom CZ).


Expertizy

Migrace
Zdraví


Regiony a země

Postsovětský prostor
Střední Evropa
Východní Evropa


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština

Příklady článků a komentářů v médiích