Blanka Caletková

Reporting Officer EUCAP Sahel Mali

Mali

Jsem civilní expertka se specializací na zpracovávání informací a zpravodajství se zkušeností ze tří mezinárodních mírových misí, OSN a EU, v Sahelu a na Kavkazu.


Expertizy

Bezpečnost a obrana
Evropská unie
OSN
Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
Společná zahraniční a bezpečnostní politika


Regiony a země

Francie
Gruzie
Karibik
Kavkaz
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, ruština