Barbora Vališková

Odborná asistentka

Hradec Králové

Jsem odbornou asistentkou na katedře Politologie Univerzity Hradec Králové. Můj výzkumný zájem se soustředí na hnutí původních obyvatel v andských státech. Mezi lety 2014-2019 jsem absolvovala výzkumné cesty do Bolívie, Peru, Kolumbie a Mexika. Participovala jsem na dvou výzkumných projektech GA ČR a publikovala v některých prestižních časopisech. Mojí specializací jsou sociální hnutí a politický protest.


Expertizy

Demokratizace
Lidská práva


Regiony a země

Bolívie
Ekvádor
Latinská Amerika
Peru


Dostupnost

expertní/veřejná debata
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, španělština