Barbora Menclová

Odborná asistentka na IMS FSV UK

Praha

Působím jako odborná asistentka na Institutu mezinárodních studií FSV UK, kde v současnosti také dokončuji doktorský výzkum na téma Československo v Angole za studené války. Kromě tématu dizertace se zaměřuji také na současné dění v Portugalsku a portugalsky mluvících afrických zemí a na vztahy EU-subsaharská Afrika.


Expertizy

Diplomacie
Evropská unie
Politická historie a ideologie
Politické systémy
Společná zahraniční a bezpečnostní politika


Regiony a země

Jižní Evropa
Portugalsko
Střední Evropa
Subsaharská Afrika


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, portugalština