Barbora Holubová

Senior researcher v Central European Labour Studies Institute

Bratislava

Som sociologička pracujúca viac ako 15 rokov v aplikovanom sociálnom výskume. Zaoberám sa inštitúciami a sociálnym dialógom na trhu práce. Mojou špecializáciou sú rodové nerovnosti na trhu práce a v spoločnosti, vrátane rodových nerovností v politickej a sociálnej reprezentácii a vo vede. Publikovala som práce v oblasti násilia páchaného na ženách, reprodukčných práv a rodových príjmových rozdielov.


Expertizy

Diverzita a inkluze
Genderová rovnost
Sociální politika
Sociální partneři a odbory
Veřejné politiky


Regiony a země

Slovensko
Východní Evropa


Dostupnost

expertní/veřejná debata


Jazyky

angličtina, slovenština