Anna Francová

Partnerka a vedoucí advokátka ve Frank Bold Advokáti

Brno

Ve Frank Bold Advokáti se věnuji stavebnímu, energetickému a soutěžnímu právu. Klientům pomáhám v povolovacích řízeních, řízení kontrolních orgánů nebo při nastavení podmínek odpovědného zadávání. Jsem autorkou či spoluautorkou více než desítky právních analýz. Zabývám se také zajištěním práv klientů v oblasti soukromého práva nebo právním poradenstvím v korporátních věcech. Pomohla jsem založit a zefektivnit desítky spolků.


Expertizy

Energetika
Neziskový sektor
Životní prostředí


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář


Jazyky

čeština