Anna Durnová

Senior Researcher, Institute for Advanced Studies - Institut für Höhere Studien

Vídeň

Jsem socioložkou zabývající se současným vývojem liberálních demokraciíí, zejména pak rolí emocí v politice. Ve svém výzkumu se soustředím především na oblast privátní sféry, zdraví a občanského aktivismu. Od listopadu 2021 pak jako profesorka politické sociologie na Univerzitě ve Vídni. Spolupracuji jako Faculty Fellow s Yale University Center for Cultural Sociology. Na Fakultě sociálních věd UK Praha jsem byla hlavní řešitelkou projektů GAČR Domov jako veřejně-politický nástroj: emotivní dimenze domova v době karanténních opatření v Česku (2021-2023) a Role intimity v české kontroverzi ohledně domácích porodů (2018 -2021). Jsem autorkou odborných statí a monografií z oblasti politické sociologie ( zejména Understanding Emotions in Post-factual Politics, Edward Elgar 2019 nebo The Politics of Intimacy, The University of Michigan Press 2018). V minulosti jsem také působila na univerzitách v Essexu, Lyonu či Paříži, kde jsem se v roce 2019 habilitovala na Sciences Po. Mimo svoji odbornou činnost jsem externí přispěvatelkou Hospodářských novin. Žiji a pracuji ve Vídni a z této pozice pravidelně komentuji dění v Rakousku pro ČRO a ČT. V roce 2019 jsem obdržela Cenu města Vídně v oblasti věda a výzkum.


Expertizy

Demokratizace
Občanská společnost
Politická historie a ideologie
Veřejné politiky
Výzkum a inovace
Zdraví


Regiony a země

Francie
Rakousko
Severní Amerika
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, němčina