Anna Durnová

Senior Researcher, Institute for Advanced Studies - Institut für Höhere Studien

Vídeň

Jsem politložkou na Institute for Advanced Studies ve Vídni. Zabývám se vývojem současných demokracií, zvláště pak rolí emocí v oblasti vědy a zdraví. V minulosti jsem působila na univerzitách v Lyonu či Paříži, kde jsem se habilitovala na Sciences Po. Spolupracuji s Yale University Center for Cultural Sociology. Jsem autorkou odborných statí a monografií z oblasti politické sociologie. Mimo svoji odbornou činnost přispívám do Hospodářských novin.


Expertizy

Demokratizace
Občanská společnost
Politická historie a ideologie
Veřejné politiky
Výzkum a inovace
Zdraví


Regiony a země

Francie
Rakousko
Severní Amerika
USA


Dostupnost

expertní/veřejná debata
psaný komentář
výstup v rádiu/televizi


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština, němčina