Alice Krutilová

Ředitelka Odboru věcných politik EU, Úřad vlády

Praha

Mám více než 10 let zkušeností v oblasti politik EU, jak z pohledu národní resortní koordinace, tak prosazování zájmů ČR v institucích EU. Na Úřadu vlády se aktuálně věnuji hospodářským politikám včetně evropského semestru, plánu obnovy EU, prostředkům kohezní politiky či digitální agendě. Během působení na Stálém zastoupení ČR při EU jsem za ČR dva roky koordinovala vyjednávání dohody o vystoupení UK z EU, čtyřletou zkušenost mám rovněž na pozici tzv. Mertense, pravé ruky velvyslance v Coreperu I. Po dokončení evropských studií na pařížském Sciences Po předcházely bruselskému působení koordinace politik vnitřního trhu a konkurenceschopnosti a následně vedení oddělení Coreperu I rovněž na Úřadu vlády.


Expertizy

Brexit
Diplomacie
Evropská unie
Instituce EU
Právo EU


Regiony a země

Evropská unie


Dostupnost

psaný komentář


Jazyky

angličtina, čeština, francouzština