Naším cílem je zvýšit zastoupení žen ve veřejné debatě o zahraniční politice

Snazší získávání kontaktů

Jsme přesvědčeni, že v oblasti zahraniční politiky najdeme mnohem více odbornic, než jich dnes vidíme v panelech, na veřejných debatách nebo v médiích. Chceme větší diverzitu v diskuzích a vyšší zastoupení žen ve veřejném prostoru. Cílem našeho projektu je proto usnadnit organizátorům debat a novinářům hledání expertek na zahraničněpolitická témata a zároveň podpořit ženy v tom, aby prezentovaly své odborné znalosti na veřejnosti.

210+ expertek

Sdružujeme odbornice z akademické, soukromé i veřejné sféry s expertizou v oblasti zahraniční politiky.

50+ témat

V pilotní fázi databáze, chceme najít expertky pro více než 50 tematických oblastí.

Proč to děláme

Využít potenciál celé společnosti

Přestože ženy tvoří více než polovinu společnosti, jejich perspektiva a expertiza není ve veřejných debatách dostatečně zastoupena. Pokud ženy nenecháme zasahovat a mluvit do mezinárodní politiky, plýtváme potenciálem celé společnosti.

Více hlasů v odborných diskuzích

Chceme podpořit ženy v tom, aby se více zapojovaly do odborných diskuzí ve svém oboru a více vystupovaly na veřejnosti. Potřebujeme více vzorů pro dívky, aby věděly, že expertiza žen je stejně relevantní jako ta mužská.

Ženy - expertky jsou

Častým argumentem organizátorů debat je, že „to tak prostě vyšlo”, že ženy v daném oboru nejsou nebo je odbornice příliš obtížné najít. My ale chceme ukázat, že ženy - expertky jsou.

Kdo jsme

Databáze expertek je od března 2020 projektem Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). AMO je nevládní nezisková organizace založená v roce 1997 za účelem výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. Základním posláním AMO je přispívat k hlubšímu pochopení mezinárodního dění.

  • pořádáme veřejné debaty a mezinárodní konference
  • vydáváme analýzy
  • organizujeme vzdělávací a výměnné projekty
  • poskytujeme komentáře k aktuálnímu dění pro domácí a zahraniční média
  • sdružujeme lidi se zájmem o roli Česka ve světě
  • vyvíjíme aktivity pro zvýšení zastoupení žen v oblasti zahraniční politiky

Databáze expertek slouží především jako rozcestník pro kontakty na expertky v různých oborech. Jednotlivé expertky nejsou, pokud není uvedeno jinak, členkami či spolupracovnicemi AMO a jejich výroky nelze považovat za stanovisko organizace.

Provoz Databáze byl v roce 2022 podpořen Velvyslanectvím Kanady v České republice.

Chcete se k nám přidat?

Chcete se podělit o svou expertizu nebo praxi z oblasti zahraniční, evropské nebo bezpečnostní politiky? Přidejte své portfolio do Databáze expertek.