Najděte expertku

Hledáte expertky v oblasti zahraniční politiky pro vaši konferenci, debatu nebo panel? Potřebujete odborný komentář na zahraničnípolitické téma pro váš článek nebo reportáž?
Využijte databáze expertek.

 • Témata expertizy
 • Bezpečnost a obrana
 • Brexit
 • Byznys a management
 • Demokratizace
 • Dezinformace a propaganda
 • Digitální technologie
 • Diplomacie
 • Diverzita a inkluze
 • Ekonomie
 • Energetika
 • Evropská unie
 • Extremismus
 • Genderová rovnost
 • Instituce EU
 • Klimatická změna
 • Kolonialismus
 • Kybernetická bezpečnost
 • Lidská práva
 • Lobbing
 • Média
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní právo
 • Migrace
 • Náboženství
 • NATO
 • Neziskový sektor
 • Občanská společnost
 • Oběhová ekonomika
 • OSN
 • Politická historie a ideologie
 • Politická komunikace a marketing
 • Politické systémy
 • Právo EU
 • Regionální politika EU
 • Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
 • Sociální politika
 • Sociální partneři a odbory
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Terorismus
 • Transatlantické vztahy
 • Transformační politika
 • Veřejné politiky
 • Veřejné mínění
 • Vesmírná politika
 • Visegrádská spolupráce
 • Vnitřní trh EU
 • Výzkum a inovace
 • Vzdělávání
 • Zbrojení
 • Zdraví
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Právo
 • Urbanismus
 • Veřejné zdraví
 • Regiony a země
 • Antarktida
 • Arktida
 • Arménie
 • Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
 • Bělorusko
 • Benelux
 • Blízký východ
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Čína
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Evropská unie
 • Francie
 • Indie
 • Itálie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Asie
 • Jižní Evropa
 • Kanada
 • Karibik
 • Kavkaz
 • Korejský poloostrov
 • Kosovo
 • Latinská Amerika
 • Libye
 • Maďarsko
 • Maroko
 • Mexiko
 • Německo
 • Palestina
 • Peru
 • Pobaltí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Postsovětský prostor
 • Rakousko
 • Rusko
 • Řecko
 • Severní Afrika
 • Severní Amerika
 • Skandinávie
 • Slovensko
 • Španělsko
 • Střední Amerika
 • Střední Asie
 • Střední Evropa
 • Subsaharská Afrika
 • Sýrie
 • Tchaj-wan
 • Tunisko
 • Turecko
 • Uganda
 • Ukrajina
 • USA
 • Velká Británie
 • Východní Afrika
 • Východní Evropa
 • Západní Balkán
 • Západní Evropa
 • Afghánistán
 • Dostupnost
 • expertní/veřejná debata
 • psaný komentář
 • výstup v rádiu/televizi
Vladimíra Drbalová

Vladimíra Drbalová

Poradce prezidenta a GŘ pro EU a Mezinárodní organizace ve Svazu průmyslu a dopravy ČR Instituce EU Sociální partneři a odbory Vnitřní trh EU Evropská unie
Lucie Núñez Tayupanta

Lucie Núñez Tayupanta

Vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor, MŠMT Evropská unie Instituce EU Výzkum a inovace Evropská unie Latinská Amerika
Jana Hartman Radová

Jana Hartman Radová

Vedoucí bruselské kanceláře Svazu průmyslu a dopravy ČR Evropská unie Mezinárodní obchod Vnitřní trh EU Evropská unie Latinská Amerika Severní Amerika
Veronika Víchová

Veronika Víchová

Zástupkyně ředitele pro analytickou činnost, Vedoucí programu Kremlin Watch v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Evropská unie Postsovětský prostor
Věra Jeřábková

Věra Jeřábková

Ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR Demokratizace Diplomacie Lidská práva Blízký východ Jižní Evropa Subsaharská Afrika
Kristina Larischová

Kristina Larischová

Generální konzulka v Mnichově Evropská unie Mezinárodní obchod Německo
Alice Krutilová

Alice Krutilová

Ředitelka Odboru věcných politik EU, Úřad vlády Brexit Diplomacie Evropská unie Instituce EU Právo EU Evropská unie
Monika Arnoštová

Monika Arnoštová

Analytička Diplomacie Občanská společnost Sociální politika Čína Japonsko Tchaj-wan
Jana Ciglerová

Jana Ciglerová

Zahraniční zpravodajka Genderová rovnost Média USA
Petra Ali Doláková

Petra Ali Doláková

Zástupkyně evropské korespondentky SZBP Diplomacie Lidská práva OSN Evropská unie
Lucia Vilimovská

Lucia Vilimovská

Specialistka komunikace Lobbing Evropská unie
Lenka Fojtíková

Lenka Fojtíková

Docentka, katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Ekonomická fakulta VŠB-TUO Brexit Evropská unie Mezinárodní obchod Čína Evropská unie Japonsko
Vanda Thorne

Vanda Thorne

Akademická ředitelka Politická historie a ideologie Zdraví Střední Evropa
Eva Horelová

Eva Horelová

Vedoucí Politické sekce EU Delegace v Turecku Diplomacie Evropská unie Migrace Blízký východ Evropská unie Turecko
Sylva Horáková

Sylva Horáková

Ředitelka, Lékaři bez hranic ČR Neziskový sektor Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Zdravotnictví Kavkaz
Lucie Coufalová

Lucie Coufalová

Asistentka, odborná pracovnice na Masarykově univerzitě Diplomacie Ekonomie Mezinárodní obchod Latinská Amerika Rusko Španělsko
Tereza Hrtúsová

Tereza Hrtúsová

Analytička Evropská unie Oběhová ekonomika Střední Evropa Západní Evropa
Anna Drgová

Anna Drgová

IT právnička Digitální technologie Mezinárodní právo Právo EU Výzkum a inovace
Monika Hanych

Monika Hanych

Právnička Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva Dezinformace a propaganda Digitální technologie Lidská práva Média Benelux Střední Evropa
Jana Robinson

Jana Robinson

Výkonná ředitelka Bezpečnost a obrana Vesmírná politika Čína Rusko
Irena Hůlová

Irena Hůlová

Manažerka kampaní a advokační činnosti Brexit Genderová rovnost Lidská práva Migrace Visegrádská spolupráce Střední Evropa Velká Británie
Nelly Tomčíková

Nelly Tomčíková

Economic Development Advocacy Manager Evropská unie Instituce EU Transformační politika Bělorusko Rusko Ukrajina
Šárka Antošová

Šárka Antošová

Expertka na migraci Amnesty International Czech Republic Migrace Jižní Evropa Libye Turecko
Selma Muhič Dizdarevič

Selma Muhič Dizdarevič

Odborná asistentka, projektová manažerka, senior researcher Genderová rovnost Lidská práva Občanská společnost Střední Evropa USA Velká Británie