Najděte expertku

Hledáte expertky v oblasti zahraniční politiky pro vaši konferenci, debatu nebo panel? Potřebujete odborný komentář na zahraničnípolitické téma pro váš článek nebo reportáž?
Využijte databáze expertek.

 • Témata expertizy
 • Bezpečnost a obrana
 • Brexit
 • Byznys a management
 • Demokratizace
 • Dezinformace a propaganda
 • Digitální technologie
 • Diplomacie
 • Diverzita a inkluze
 • Ekonomie
 • Energetika
 • Evropská unie
 • Extremismus
 • Genderová rovnost
 • Instituce EU
 • Klimatická změna
 • Kolonialismus
 • Kybernetická bezpečnost
 • Lidská práva
 • Média
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní právo
 • Migrace
 • Náboženství
 • NATO
 • Neziskový sektor
 • Občanská společnost
 • Oběhová ekonomika
 • OSN
 • Politická historie a ideologie
 • Politická komunikace a marketing
 • Politické systémy
 • Právo EU
 • Regionální politika EU
 • Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
 • Sociální politika
 • Sociální partneři a odbory
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Terorismus
 • Transatlantické vztahy
 • Transformační politika
 • Veřejné politiky
 • Veřejné mínění
 • Visegrádská spolupráce
 • Výzkum a inovace
 • Vzdělávání
 • Zbrojení
 • Zdraví
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Regiony a země
 • Antarktida
 • Arktida
 • Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
 • Bělorusko
 • Benelux
 • Blízký východ
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Čína
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Francie
 • Indie
 • Itálie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Asie
 • Jižní Evropa
 • Kanada
 • Karibik
 • Kavkaz
 • Korejský poloostrov
 • Latinská Amerika
 • Libye
 • Maďarsko
 • Maroko
 • Mexiko
 • Německo
 • Palestina
 • Peru
 • Pobaltí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Postsovětský prostor
 • Rakousko
 • Rusko
 • Řecko
 • Severní Afrika
 • Severní Amerika
 • Skandinávie
 • Slovensko
 • Španělsko
 • Střední Amerika
 • Střední Asie
 • Střední Evropa
 • Subsaharská Afrika
 • Tchaj-wan
 • Tunisko
 • Turecko
 • Uganda
 • Ukrajina
 • USA
 • Velká Británie
 • Východní Afrika
 • Východní Evropa
 • Západní Balkán
 • Západní Evropa
 • Dostupnost
 • expertní/veřejná debata
 • psaný komentář
 • výstup v rádiu/televizi
Jana Žilková

Jana Žilková

Vedúca misie Demokratizace Neziskový sektor Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Střední Asie Střední Evropa Východní Evropa
Vlaďka Mušálková

Vlaďka Mušálková

Ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Bezpečnost a obrana Neziskový sektor Občanská společnost Postsovětský prostor Střední Evropa Východní Evropa
Kateřina Březinová

Kateřina Březinová

Amerikanistka, vedoucí Ibero-amerického centra při katedře Mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha Diplomacie Diverzita a inkluze Migrace Latinská Amerika Severní Amerika Střední Amerika
Šárka Kolmašová

Šárka Kolmašová

Přednášející, Metropolitní univerzita Praha Bezpečnost a obrana OSN Visegrádská spolupráce Střední Evropa
Janina Hřebíčková

Janina Hřebíčková

Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničních věci pro region Západního Balkánu Bezpečnost a obrana Diplomacie Diverzita a inkluze Blízký východ Západní Balkán
Dagmar Rychnovská

Dagmar Rychnovská

Lektorka na University of Sussex Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Digitální technologie Rakousko Střední Evropa USA
Magda Leichtová

Magda Leichtová

University Consortium Manager, St Antony´s College, University of Oxford Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda NATO Rusko Velká Británie
Aneta Jersáková

Aneta Jersáková

Political Adviser, EU Advisory Mission Ukraine Bezpečnost a obrana Evropská unie Regionální politika EU Postsovětský prostor Ukrajina Východní Evropa
Tereza Soušková

Tereza Soušková

Analytička Výzkumného centra AMO Bezpečnost a obrana Demokratizace Politické systémy Postsovětský prostor Rusko Východní Evropa
Karolína Lahučká

Karolína Lahučká

Doktorandka na KBV FF UK, analytička AMO Bezpečnost a obrana Blízký východ Turecko
Alžběta Bajerová

Alžběta Bajerová

Analytička Výzkumného centra AMO Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Čína Rusko
Lenka Špičanová

Lenka Špičanová

Odborná asistentka na Katedře politologie FF UHK Bezpečnost a obrana Demokratizace Latinská Amerika
Petra Mlejnková

Petra Mlejnková

Vedoucí Katedry politologie FSS, Masarykova univerzita Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Extremismus Jižní Evropa Skandinávie Střední Evropa
Věra Stojarová

Věra Stojarová

Docentka, Katedra politologie FSS MU Bezpečnost a obrana Demokratizace Politické systémy Západní Balkán
Martina Ponížilová

Martina Ponížilová

Odborná asistentka na Katedře politologie a MV, Západočeská univerzita v Plzni Bezpečnost a obrana Diplomacie Politické systémy Blízký východ
Monika Gabriela Bartoszewicz

Monika Gabriela Bartoszewicz

Odborná asistentka na Masarykově univerzitě Bezpečnost a obrana Brexit Demokratizace Diverzita a inkluze Evropská unie Polsko Střední Evropa Velká Británie
Sarah Komasová

Sarah Komasová

Vědecká pracovnice/analytička Bezpečnost a obrana Terorismus
Kateřina Kočí

Kateřina Kočí

Odborná asistentka, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE Praha Genderová rovnost Společná zahraniční a bezpečnostní politika Visegrádská spolupráce Francie Střední Evropa Východní Evropa
Kristina Soukupová

Kristina Soukupová

Prezidentka DefSec Innovation Hub Bezpečnost a obrana Kybernetická bezpečnost NATO Velká Británie Východní Evropa Západní Balkán
Adéla Klečková

Adéla Klečková

Hlavní analytička Společně pro Česko Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Digitální technologie Kybernetická bezpečnost Společná zahraniční a bezpečnostní politika Rusko Střední Evropa Východní Evropa
Markéta Kocmanová

Markéta Kocmanová

Přednášející a doktorandka na KBS FSV UK Bezpečnost a obrana Blízký východ Střední Evropa Východní Evropa
Martina Heranová

Martina Heranová

Programová koordinátorka Cevro Institutu Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Diplomacie NATO Transatlantické vztahy Pobaltí Střední Evropa
Barbora Paclíková

Barbora Paclíková

NATO Defence Capacity Building Coordinator v Moldavsku Bezpečnost a obrana NATO Transatlantické vztahy Transformační politika Postsovětský prostor Severní Amerika Skandinávie
Barbora Padrtová

Barbora Padrtová

Odborná asistentka KMVES FSS MU Bezpečnost a obrana Klimatická změna NATO Transatlantické vztahy Arktida Kanada Rusko
Ivana Karásková

Ivana Karásková

Analytička, přednášející Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Diplomacie Média Společná zahraniční a bezpečnostní politika Čína Střední Evropa Tchaj-wan
Pavlína Springerová

Pavlína Springerová

Prorektorka pro strategii a rozvoj, Univerzita Hradec Králové Bezpečnost a obrana Lidská práva Migrace Vzdělávání Latinská Amerika Mexiko Španělsko
Anna Jordanová

Anna Jordanová

Spolupracovnice Výzkumného centra AMO Bezpečnost a obrana Diplomacie Média Politické systémy Společná zahraniční a bezpečnostní politika Postsovětský prostor Střední Asie
Leonie Liemich

Leonie Liemich

Vědecká pracovnice a projektová manažerka Evropská unie Sociální politika Sociální partneři a odbory Německo Rusko Východní Evropa
Irena Kalhousová

Irena Kalhousová

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Bezpečnost a obrana Terorismus Visegrádská spolupráce Blízký východ Izrael
Hana Votradovcová

Hana Votradovcová

Projektová manažerka/PhD studentka Bezpečnost a obrana Lidská práva Migrace Neziskový sektor Občanská společnost Libye Střední Evropa