Najděte expertku

Hledáte expertky v oblasti zahraniční politiky pro vaši konferenci, debatu nebo panel? Potřebujete odborný komentář na zahraničnípolitické téma pro váš článek nebo reportáž?
Využijte databáze expertek.

 • Témata expertizy
 • Bezpečnost a obrana
 • Brexit
 • Byznys a management
 • Demokratizace
 • Dezinformace a propaganda
 • Digitální technologie
 • Diplomacie
 • Diverzita a inkluze
 • Ekonomie
 • Energetika
 • Evropská unie
 • Extremismus
 • Genderová rovnost
 • Instituce EU
 • Klimatická změna
 • Kolonialismus
 • Kybernetická bezpečnost
 • Lidská práva
 • Lobbing
 • Média
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní právo
 • Migrace
 • Náboženství
 • NATO
 • Neziskový sektor
 • Občanská společnost
 • Oběhová ekonomika
 • OSN
 • Politická historie a ideologie
 • Politická komunikace a marketing
 • Politické systémy
 • Právo EU
 • Regionální politika EU
 • Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
 • Sociální politika
 • Sociální partneři a odbory
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Terorismus
 • Transatlantické vztahy
 • Transformační politika
 • Veřejné politiky
 • Veřejné mínění
 • Vesmírná politika
 • Visegrádská spolupráce
 • Vnitřní trh EU
 • Výzkum a inovace
 • Vzdělávání
 • Zbrojení
 • Zdraví
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Právo
 • Urbanismus
 • Veřejné zdraví
 • Kultura
 • Regiony a země
 • Afghánistán
 • Antarktida
 • Arktida
 • Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Benelux
 • Blízký východ
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Čína
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Evropská unie
 • Francie
 • Gruzie
 • Indie
 • Itálie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Asie
 • Jižní Evropa
 • Kanada
 • Karibik
 • Kavkaz
 • Korejský poloostrov
 • Kosovo
 • Latinská Amerika
 • Libye
 • Maďarsko
 • Maroko
 • Mexiko
 • Německo
 • Palestina
 • Peru
 • Pobaltí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Postsovětský prostor
 • Rakousko
 • Rusko
 • Řecko
 • Severní Afrika
 • Severní Amerika
 • Skandinávie
 • Slovensko
 • Španělsko
 • Střední Amerika
 • Střední Asie
 • Střední Evropa
 • Subsaharská Afrika
 • Sýrie
 • Tchaj-wan
 • Tunisko
 • Turecko
 • Uganda
 • Ukrajina
 • USA
 • Velká Británie
 • Východní Afrika
 • Východní Evropa
 • Západní Balkán
 • Západní Evropa
 • Arménie
 • Írán
 • Vietnam
 • Hong Kong
 • Moldavsko
 • Srbsko
 • Dostupnost
 • expertní/veřejná debata
 • psaný komentář
 • výstup v rádiu/televizi
Markéta Křížová

Markéta Křížová

profesorka, Středisko ibero-amerických studií FF UK; proděkanka pro zahraničí FF UK Kolonialismus Migrace Karibik Latinská Amerika Severní Amerika
Helena Bauerová

Helena Bauerová

Odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. Evropská unie Regionální politika EU Společná zahraniční a bezpečnostní politika Střední Evropa Západní Balkán
Dagmar Dzúrová

Dagmar Dzúrová

Zástupkyně vedoucího katedry na Přírodovědecké fakultě UK Migrace Zdraví Postsovětský prostor Střední Evropa Východní Evropa
Eva Janská

Eva Janská

Vědecká výzkumnice, pedagožka Diverzita a inkluze Migrace Latinská Amerika USA
Věra Tydlitátová

Věra Tydlitátová

Odborná asistentka na FF KBS ZČU v Plzni Extremismus Náboženství Politická historie a ideologie Izrael Rusko
Markéta Votoupalová

Markéta Votoupalová

Odborná asistentka, výzkumnice na VŠE Evropská unie Migrace Společná zahraniční a bezpečnostní politika Německo Skandinávie Střední Evropa
Marie Heřmanová

Marie Heřmanová

Postdoktorandka a výzkumná pracovnice, Sociologický ústav Akademie věd ČR Digitální technologie Genderová rovnost Migrace Postsovětský prostor Střední Evropa Západní Evropa
Zuzana Uhde

Zuzana Uhde

Sociální vědkyně Genderová rovnost Migrace Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Střední Evropa Uganda Východní Afrika
Monika Gabriela Bartoszewicz

Monika Gabriela Bartoszewicz

Odborná asistentka na Masarykově univerzitě Bezpečnost a obrana Brexit Demokratizace Diverzita a inkluze Evropská unie Polsko Střední Evropa Velká Británie
Boba Markovič Baluchová

Boba Markovič Baluchová

Manažerka komunikace v Platformě rozvojových organizací Ambrela / SR Média Neziskový sektor Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Austrálie, Nový Zéland, Oceánie Indie Slovensko
Lucie Macková

Lucie Macková

Odborná asistentka na Univerzitě Palackého v Olomouci Diverzita a inkluze Migrace Neziskový sektor Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Blízký východ Kavkaz Postsovětský prostor
Gabriela Ozel Volfová

Gabriela Ozel Volfová

Výzkumná pracovnice Demokratizace Genderová rovnost Migrace Náboženství Blízký východ Turecko
Irah Kučerová

Irah Kučerová

Senior lecturer na FSV UK Ekonomie Evropská unie Migrace Jižní Evropa Latinská Amerika Německo
Hana Horáková

Hana Horáková

Docentka sociální antropologie na Univerzitě Palackého v Olomouci Migrace Politické systémy Transformační politika Subsaharská Afrika
Barbora Chrzová

Barbora Chrzová

Projektová manažerka Demokratizace Dezinformace a propaganda Migrace Transformační politika Západní Balkán
Adéla Jurečková

Adéla Jurečková

Ředitelka pražské kanceláře Heinrich Böll Stiftung Média Migrace Veřejné politiky Německo
Pavlína Springerová

Pavlína Springerová

Prorektorka pro strategii a rozvoj, Univerzita Hradec Králové Bezpečnost a obrana Lidská práva Migrace Vzdělávání Latinská Amerika Mexiko Španělsko
Zora Hesová

Zora Hesová

Odborná asistenka, Výzkumná pracovnice Migrace Náboženství Transatlantické vztahy Blízký východ Severní Afrika Západní Balkán
Aneta Zachová

Aneta Zachová

Šéfredaktorka EURACTIV.cz Evropská unie Instituce EU Média Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa
Kateřina Králová

Kateřina Králová

Akademická a vědecká pracovnice Dezinformace a propaganda Lidská práva Migrace Občanská společnost Vzdělávání Řecko Východní Evropa Západní Balkán
Hana Votradovcová

Hana Votradovcová

PhD studentka (KMVES FSS MU) Bezpečnost a obrana Migrace Střední Evropa