Najděte expertku

Hledáte expertky v oblasti zahraniční politiky pro vaši konferenci, debatu nebo panel? Potřebujete odborný komentář na zahraničnípolitické téma pro váš článek nebo reportáž?
Využijte databáze expertek.

 • Témata expertizy
 • Bezpečnost a obrana
 • Brexit
 • Byznys a management
 • Demokratizace
 • Dezinformace a propaganda
 • Digitální technologie
 • Diplomacie
 • Diverzita a inkluze
 • Ekonomie
 • Energetika
 • Evropská unie
 • Extremismus
 • Genderová rovnost
 • Instituce EU
 • Klimatická změna
 • Kolonialismus
 • Kybernetická bezpečnost
 • Lidská práva
 • Lobbing
 • Média
 • Mezinárodní obchod
 • Mezinárodní právo
 • Migrace
 • Náboženství
 • NATO
 • Neziskový sektor
 • Občanská společnost
 • Oběhová ekonomika
 • OSN
 • Politická historie a ideologie
 • Politická komunikace a marketing
 • Politické systémy
 • Právo EU
 • Regionální politika EU
 • Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc
 • Sociální politika
 • Sociální partneři a odbory
 • Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 • Terorismus
 • Transatlantické vztahy
 • Transformační politika
 • Veřejné politiky
 • Veřejné mínění
 • Vesmírná politika
 • Visegrádská spolupráce
 • Vnitřní trh EU
 • Výzkum a inovace
 • Vzdělávání
 • Zbrojení
 • Zdraví
 • Zdravotnictví
 • Zemědělství
 • Životní prostředí
 • Právo
 • Urbanismus
 • Veřejné zdraví
 • Regiony a země
 • Antarktida
 • Arktida
 • Arménie
 • Austrálie, Nový Zéland, Oceánie
 • Bělorusko
 • Benelux
 • Blízký východ
 • Bolívie
 • Brazílie
 • Čína
 • Egypt
 • Ekvádor
 • Evropská unie
 • Francie
 • Indie
 • Itálie
 • Izrael
 • Japonsko
 • Jihovýchodní Asie
 • Jižní Evropa
 • Kanada
 • Karibik
 • Kavkaz
 • Korejský poloostrov
 • Kosovo
 • Latinská Amerika
 • Libye
 • Maďarsko
 • Maroko
 • Mexiko
 • Německo
 • Palestina
 • Peru
 • Pobaltí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Postsovětský prostor
 • Rakousko
 • Rusko
 • Řecko
 • Severní Afrika
 • Severní Amerika
 • Skandinávie
 • Slovensko
 • Španělsko
 • Střední Amerika
 • Střední Asie
 • Střední Evropa
 • Subsaharská Afrika
 • Sýrie
 • Tchaj-wan
 • Tunisko
 • Turecko
 • Uganda
 • Ukrajina
 • USA
 • Velká Británie
 • Východní Afrika
 • Východní Evropa
 • Západní Balkán
 • Západní Evropa
 • Afghánistán
 • Dostupnost
 • expertní/veřejná debata
 • psaný komentář
 • výstup v rádiu/televizi
Jana Emerencie Kostrhunová

Jana Emerencie Kostrhunová

Konzultantka Diplomacie Evropská unie Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropská unie Rakousko
Markéta Gregorová

Markéta Gregorová

Poslankyně Evropského parlamentu Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda Digitální technologie Bělorusko Evropská unie Rusko
Veronika Kadlecová

Veronika Kadlecová

Diplomatka na Stálém zastoupení ČR při EU v Bruselu Digitální technologie Diplomacie Evropská unie Genderová rovnost Instituce EU Evropská unie
Alica Kizeková

Alica Kizeková

Vedoucí výzkumné skupiny Asie Pacific, ÚMV Praha; Hostující lektorka a výzkumná pracovnice na Bond University v Austrálii Bezpečnost a obrana Demokratizace Společná zahraniční a bezpečnostní politika Austrálie, Nový Zéland, Oceánie Indie Střední Asie
Lucie Núñez Tayupanta

Lucie Núñez Tayupanta

Vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor, MŠMT Evropská unie Instituce EU Výzkum a inovace Evropská unie Latinská Amerika
Jana Hartman Radová

Jana Hartman Radová

Vedoucí bruselské kanceláře Svazu průmyslu a dopravy ČR Evropská unie Mezinárodní obchod Vnitřní trh EU Evropská unie Latinská Amerika Severní Amerika
Kristina Larischová

Kristina Larischová

Generální konzulka v Mnichově Evropská unie Mezinárodní obchod Německo
Alice Krutilová

Alice Krutilová

Ředitelka Odboru věcných politik EU, Úřad vlády Brexit Diplomacie Evropská unie Instituce EU Právo EU Evropská unie
Lenka Fojtíková

Lenka Fojtíková

Docentka, katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Ekonomická fakulta VŠB-TUO Brexit Evropská unie Mezinárodní obchod Čína Evropská unie Japonsko
Eva Horelová

Eva Horelová

Vedoucí Politické sekce EU Delegace v Turecku Diplomacie Evropská unie Migrace Blízký východ Evropská unie Turecko
Lucie Coufalová

Lucie Coufalová

Asistentka, odborná pracovnice na Masarykově univerzitě Diplomacie Ekonomie Mezinárodní obchod Latinská Amerika Rusko Španělsko
Tereza Hrtúsová

Tereza Hrtúsová

Analytička Evropská unie Oběhová ekonomika Střední Evropa Západní Evropa
Nelly Tomčíková

Nelly Tomčíková

Economic Development Advocacy Manager Evropská unie Instituce EU Transformační politika Bělorusko Rusko Ukrajina
Lucie Tungul

Lucie Tungul

Odborná asistentka na PF UPOL Demokratizace Dezinformace a propaganda Evropská unie Genderová rovnost Instituce EU Blízký východ Skandinávie Turecko
Milena Vicenová

Milena Vicenová

Koordinátorka mezinárodní spolupráce Evropská unie Instituce EU Střední Evropa Západní Evropa
Monika Ladmanová

Monika Ladmanová

Poradkyně a členka kabinetu místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Demokratizace Evropská unie Genderová rovnost Jižní Evropa Střední Evropa Východní Evropa
Jana Žilková

Jana Žilková

Vedúca misie Demokratizace Neziskový sektor Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Střední Asie Střední Evropa Východní Evropa
Míla O’Sullivan

Míla O’Sullivan

Výzkumnice v Ústavu mezinárodních vztahů Bezpečnost a obrana Diplomacie Genderová rovnost Střední Evropa Ukrajina Východní Evropa
Lucia Yar

Lucia Yar

Zástupkyňa šéfredaktorky portálu EURACTIV.sk a Doktorandka Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Bezpečnost a obrana Diplomacie Společná zahraniční a bezpečnostní politika Blízký východ Turecko
Eva Balounová

Eva Balounová

Výzkumnice Evropská unie Klimatická změna Mezinárodní právo Arktida
Michaela Mlíčková Jelínková

Michaela Mlíčková Jelínková

Konzultantka / spisovatelka Evropská unie Instituce EU Média Západní Evropa
Milena Hrdinková

Milena Hrdinková

Státní tajemnice pro evropské záležitosti Evropská unie Instituce EU Právo EU Severní Amerika Střední Evropa Východní Evropa
Vlaďka Mušálková

Vlaďka Mušálková

Ředitelka Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Bezpečnost a obrana Neziskový sektor Občanská společnost Postsovětský prostor Střední Evropa Východní Evropa
Kateřina Bocianová

Kateřina Bocianová

Zástupkyně ředitelky Odboru politik EU na MZV Diplomacie Evropská unie Instituce EU Migrace Společná zahraniční a bezpečnostní politika Jižní Evropa Severní Afrika Střední Evropa
Maja Ondičová

Maja Ondičová

Vládní rada, Úřad vlády ČR Ekonomie Evropská unie Instituce EU Francie
Magda Leichtová

Magda Leichtová

University Consortium Manager, St Antony´s College, University of Oxford Bezpečnost a obrana Dezinformace a propaganda NATO Rusko Velká Británie
Tereza Kunertová

Tereza Kunertová

Seniorní advokátka a odborná asistentka na Katedře evropského práva PF UK Brexit Evropská unie Genderová rovnost Instituce EU Právo EU Střední Evropa Velká Británie
Aneta Jersáková

Aneta Jersáková

Political Adviser, EU Advisory Mission Ukraine Bezpečnost a obrana Evropská unie Regionální politika EU Postsovětský prostor Ukrajina Východní Evropa
Jana Stehlíková

Jana Stehlíková

Doktorandka na VŠE Diplomacie Evropská unie Kybernetická bezpečnost Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa
Klára Votavová

Klára Votavová

Koordinátorka českého předsednictví, MPO ČR Dezinformace a propaganda Digitální technologie Evropská unie Instituce EU Střední Evropa Východní Evropa Západní Balkán
Lucie Drechselová

Lucie Drechselová

Výzkumná pracovnice, postdoktorská pozice, Orientální ústav Akademie Věd ČR Genderová rovnost Lidská práva Politické systémy Blízký východ Turecko
Jana Hybášková

Jana Hybášková

Zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničí pro podporu Čechů do insitucí EU a mezinárodních organizací Diplomacie Evropská unie Extremismus Blízký východ Severní Afrika Subsaharská Afrika
Eliška Tomalová

Eliška Tomalová

Vedoucí Katedry evropských studií, IMS FSV UK Diplomacie Evropská unie Veřejné politiky Francie Západní Evropa
Helena Bauerová

Helena Bauerová

Odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. Evropská unie Regionální politika EU Společná zahraniční a bezpečnostní politika Střední Evropa Západní Balkán
Barbora Menclová

Barbora Menclová

Odborná asistentka na IMS FSV UK Diplomacie Evropská unie Politická historie a ideologie Jižní Evropa Portugalsko Střední Evropa
Markéta Votoupalová

Markéta Votoupalová

Odborná asistentka, výzkumnice na VŠE Evropská unie Migrace Společná zahraniční a bezpečnostní politika Německo Skandinávie Střední Evropa
Zuzana Ringlerová

Zuzana Ringlerová

Výzkumnice (post-doc) Evropská unie Veřejné mínění Výzkum a inovace Německo Západní Evropa
Monika Gabriela Bartoszewicz

Monika Gabriela Bartoszewicz

Odborná asistentka na Masarykově univerzitě Bezpečnost a obrana Brexit Demokratizace Diverzita a inkluze Evropská unie Polsko Střední Evropa Velká Británie
Eva Fuchsová

Eva Fuchsová

Odborná asistentka FSE UJEP Ekonomie Genderová rovnost Veřejné politiky Blízký východ Izrael Střední Evropa
Eliška Černovská

Eliška Černovská

Vědecká pracovnice Evropská unie Životní prostředí Francie
Klára Sutlovičová

Klára Sutlovičová

European Climate Foundation Energetika Evropská unie Klimatická změna OSN Střední Evropa
Irah Kučerová

Irah Kučerová

Senior lecturer na FSV UK Ekonomie Evropská unie Migrace Jižní Evropa Latinská Amerika Německo
Kateřina Kočí

Kateřina Kočí

Odborná asistentka, Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, VŠE Praha Genderová rovnost Společná zahraniční a bezpečnostní politika Visegrádská spolupráce Francie Střední Evropa Východní Evropa
Ludmila Johnová

Ludmila Johnová

Vedoucí Oddělení pro Eurocentra Evropská unie Vzdělávání
Pavlína Žáková

Pavlína Žáková

Ekonomická poradkyně, analytička Ekonomie Evropská unie Genderová rovnost Instituce EU Regionální politika EU Střední Evropa Západní Evropa
Dita Charanzová

Dita Charanzová

Místopředsedkyně Evropského parlamentu Brexit Digitální technologie Evropská unie Lidská práva Mezinárodní obchod Benelux Latinská Amerika USA
Kateřina Davidová

Kateřina Davidová

Výzkumná pracovnice Energetika Evropská unie Klimatická změna Životní prostředí Austrálie, Nový Zéland, Oceánie Severní Amerika Velká Británie
Monika Brusenbauch Meislová

Monika Brusenbauch Meislová

Odborná asistentka na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Brexit Evropská unie Velká Británie
Vendula Karásková

Vendula Karásková

Projektová manažerka a analytička AMO Evropská unie Instituce EU Evropská unie Pobaltí
Zuzana Stuchlíková

Zuzana Stuchlíková

Vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Diplomacie Evropská unie Instituce EU Benelux Maďarsko Polsko
Zuzana Fellegi

Zuzana Fellegi

Lektorka na Anglo-americké univerzitě v Praze Genderová rovnost Mezinárodní obchod Veřejné politiky Francie Jižní Evropa Maďarsko
Kateřina Šustrová

Kateřina Šustrová

Vedoucí Oddělení pro přípravu předsednictví, Úřad vlády Evropská unie Instituce EU
Aneta Zachová

Aneta Zachová

Šéfredaktorka EURACTIV.cz Evropská unie Instituce EU Média Střední Evropa Východní Evropa Západní Evropa
Veronika Zapletalová

Veronika Zapletalová

Odborná asistentka, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU Energetika Evropská unie Instituce EU Visegrádská spolupráce Střední Evropa
Jana Juzová

Jana Juzová

Výzkumná pracovnice Evropská unie Instituce EU Visegrádská spolupráce Střední Evropa Západní Balkán
Adéla Horáková

Adéla Horáková

Právnička v iniciativě Jsme fér Byznys a management Diverzita a inkluze Genderová rovnost Austrálie, Nový Zéland, Oceánie Benelux Francie
Magda Komínková

Magda Komínková

Analytička evropské legislativy Evropská unie Instituce EU Střední Evropa
Leonie Liemich

Leonie Liemich

Vědecká pracovnice a projektová manažerka Evropská unie Sociální politika Sociální partneři a odbory Německo Rusko Východní Evropa
Irena Kalhousová

Irena Kalhousová

Ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Bezpečnost a obrana Terorismus Visegrádská spolupráce Blízký východ Izrael
Adéla Denková

Adéla Denková

Šéfredaktorka datového webu Evropa v datech Energetika Evropská unie Klimatická změna Životní prostředí Střední Evropa
Pavlína Janebová

Pavlína Janebová

Zástupkyně ředitele Výzkumného centra AMO Evropská unie Instituce EU Visegrádská spolupráce Maďarsko Rakousko Střední Evropa